Projectpagina

  • 05 November 2018

Zeesluis IJmuiden

In opdracht van aannemersconsortium OpenIJ verwerkt Van Noordenne Wapeningsstaal als onderdeel van wapeningsstaalcombinatie PEC, wapening voor de aanleg van de grootste zeesluis ter wereld. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in IJmuiden in opdracht van Rijkswaterstaat.

Het vernieuwen van de zeesluis is nodig voor de ontwikkeling van zowel het Noordzeekanaalgebied als het Amsterdamse havengebied. Daarbij biedt de zeesluis meer ruimte voor het groeiende internationale goederentransport. De grootste zeesluis ter wereld wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep.

Tonnage
De zeesluis IJmuiden is een naast een groot ook een uniek project. Het te leveren en verwerken tonnage voor de deurkas van het binnenhoofd alleen al zal ruim 10.000 ton bedragen.

Proefopstelling
In 2016 zijn de wapeningswerkzaamheden gestart met een proefopstelling van de wanden van de sluishoofden. Hiermee werd de vlecht-technische haalbaarheid van de definitieve wapeningsconstructie voor de wanden onderzocht en bepaald. Voor de proefopstelling is zo’n 115 ton wapening gebruikt; voornamelijk geprefabriceerde staafmatten met een lengte variërend van 7 tot wel 17 meter en een breedte van 3,5 meter.

Bouwpartner
Als bouwpartner staan wij voor onze jarenlange ervaring en toegevoegde waarde in wapeningsprojecten. Optimale samenwerking resulteert in het beste wapeningsontwerp voor toepasbaar vlechtwerk binnen/buitenzijde m.b.v. hulpconstructies en supportframes.

Binnenhoofd
Er is veel wapening te verwerken voor de vloeren en wanden van het caisson van het binnenhoofd. De wapening wordt met kranen in de bouwkuip gehesen en vervolgens op de juiste positie geplaatst en verwerkt. Het binnenhoofd is het aan het binnenwater (landzijde) gelegen sluishoofd van de schutsluis. Het caisson is een constructie die wordt toegepast bij bouwwerken die onder water moeten komen.

Deurkas
De deurkas is een uitsparing in het sluishoofd, waarin de geopende sluisdeuren passen. De sluisdeuren moeten in 2 deurkassen inrollen als er een schip door de sluis vaart. De fundering van de deurkas van het binnenhoofd van de nieuwe sluis is een 4 meter dikke vloer | hieronder link 360 graden foto Ko | Op deze vloer komt de wapening voor de wanden.

Buitenhoofd
Ook het buitenhoofd bestaat uit vloeren, kopwanden en langshoofden en ook hier wordt gebouwd volgens de caissonmethode. Het buitenhoofd is het aan het buitenwater (zeezijde) gelegen sluishoofd. De deurkas is kleiner dan de deurkas van het binnenhoofd, omdat hierin geen onderhoudsdok met reservedeur nodig is. Het caisson wordt afgezonken | hieronder link https://vimeo.com/291692110/7b52bde531 |en zakt centimeter voor centimeter tot zijn definitieve positie, doordat het zand eronder wordt weggespoten.

Logistiek
Het logistiek centrum ligt in de Alaskahaven, is 6 hectare groot en heeft een kade van 400 meter. In Amsterdam is in tegenstelling tot IJmuiden, ruimte voor opslag en voorbereidend werk. Geleverde materialen worden hiervandaan met pontons over water aangevoerd naar de bouwlocatie. Van Noordenne Wapeningsstaal levert doorgaans de wapening naar het logistiek centrum, al dan niet geladen op een flatrack. Het gebruik van een flatrack is afhankelijk van de locatie (waterkant) waar de wapening gebracht wordt.

Watertransport
Voor het vervoer van grote schenkels / constructies is gekozen voor vervoer over water. Deze wapening moet nl. uit een stuk bestaan om te laslengte te kunnen bepalen. De wapening wordt direct vanuit de wapeningscentrale per kraan geladen op het ponton en rechtstreeks naar de bouwlocatie in IJmuiden gevaren. Het ponton heeft een laadvermogen van 500 ton, lengte 30 meter.

Zeesluis IJmuiden
Alle projecten

Meer weten over dit onderwerp?

Wij beantwoorden uw vragen graag

Contact